❤❤❤ Thông Báo Dự án AAC tiếp tục nhận 50 NAM NỮ đi làm ngay

❤❤❤ Thông Báo Dự án AAC tiếp tục nhận 50 NAM NỮ đi làm ngay

 Thông Báo Dự án AAC tiếp tục nhận 50 NAM NỮ cn đi làm ngay.
Nam k có hình săm.
Phỏng vấn ngày 16/10/2019.
Yêu cầu Có CMT gốc. độ tuổi 18 – 35.
Công việc: sản xuất lắp ráp tai nghe, linh kiện. Làm ngồi theo truyền.
Mức lương:
Ca ngày : 250k/11h
Ca đêm : 280k/11h
Ngày CN: 400k/11h
Đêm CN: 450k/11h.
Chuyên cần 300k/26 công

Trả lời

Localbusinnees